Anbudstjänster / Vad är anbudstjänster?

Anbudstjänster är olika former av tjänster för anbudsgivare som avser skrivande eller bearbetning av anbud. Anbudstjänsterna tillhandahålles av anbudskonsulter. Tjänsterna kan vara inriktade på anbud i offentlig upphandling eller anbud mot vinstdrivande företag och i vissa fall mot både typerna av anbudsmottagare.

Gå tillbaka till ordlista