Anbudssumma | Ordlista

Vad är en anbudssumma?

En anbudssumma utgör ett värdemässigt underlag för en anbudsutvärdering, d.v.s. den värdemässiga summa som ett anbud erhåller efter anbudsutvärderingen. En anbudssumma kan utgöras av ett monetärt värde (priser) alternativt baseras på poäng (hur väl anbudet uppfyller ställda krav).

Anbudssummor används i slutändan för att särskilja olika anbud i en anbudsprocess från varandra och därmed för att avgöra vilket anbud som är mest fördelaktigt och som därför bör antas.

Gå tillbaka till ordlista