Anbudsstöd

Vad är anbudsstöd?

Anbudsstöd är olika hjälpmedel som syftar till att förenkla, avlasta eller förbättra anbudsarbetet i en verksamhet. Ett anbudsstöd kan vara operativt eller mer strategiskt till sin natur. Anbudsstöd kan exempelvis avse konsulttjänster inom Bid Management men också administrativt stöd i form av olika datorprogram och andra tekniska lösningar för anbudshantering.

Anbudsstöd i form av konsulttjänster kan exempelvis bestå av hjälp med anbudsskrivning, anbudsgranskning och skapande av rutiner och riktlinjer för anbudsarbetet. Vad avser programvara utgörs anbudsstödet av datorprogram för bevakning av aktuella anbudsförfaranden samt programvara för skrivande och hantering av anbud inför anbudslämning m.m.

Gå tillbaka till ordlistan