Anbudsspecialist

Vad gör en anbudsspecialist?

En anbudsspecialist (anbudskonsult) arbetar med anbudsskrivning, anbudsgranskning samt med frågor av mer strategisk natur såsom att hitta lämpliga anbudsstrategier beroende på marknadens förutsättningar. Anbudsspecialisten utför sitt anbudsarbete för uppdragsgivarens räkning, antingen via distans på sitt egna verksamhetsställe eller vid uppdragsgivarens verksamhetsställe som inhyrd konsult.

Anbudsspecialisten är ofta inriktad på en eller ett par typer av anbudsprocesser till följd av dennes tidigare yrkeserfarenheter och utbildning. Vanligt förekommande övergripande processtyper för anbudsarbetet är offentlig upphandling (b2g) alternativt privata anbudsprocesser (b2b). En anbudsspecialist kan också vara inriktad på anbudsprocesser för vissa typer av verksamhetsområden såsom bygg, fastighetsservice, servicetjänster, konsulttjänster, vård m.fl.

En anbudsspecialists arbetsuppgifter har ofta ett dubbelt fokus, dels det övergripande perspektivet men också ett detaljfokus för att hitta praktiska och fungerande lösningar avseende specifika anbudsprocesser. En grundläggande uppgift för en anbudsspecialist är förstås att på olika sätt försöka att skapa förutsättningar för en ökad konverteringsfrekvens för de anbud som denne arbetar med samt därmed att fler anbud skall bli vinnande anbud.

Gå tillbaka till ordlista