Anbudsskrivare

Vad gör en anbudsskrivare?

En anbudsskrivare har som huvudsakligt fokus att skriva anbud precis som yrkesrollens benämning antyder. Anbudsskrivaren gör dock oftast så mycket mer än att jobba bara med anbudsskrivning. En Anbudsskrivare är ofta involverad i hela sin uppdragsgivares anbudsverksamhet och brukar utföra uppgifter som exempelvis, söka efter aktuella affärsmöjligheter, omvärldsbevakning, utveckla rutiner och riktlinjer för anbudsskrivning och anbudsverksamheten i övrigt, sköta dokumentation kring lämnande anbud m.m.

Anbudsskrivaren är en mångfacetterad yrkesroll som ställer höga krav på förmågan att prioritera mellan arbetsuppgifter och att utföra arbetsuppgifterna på ett strukturerat och effektivt sätt. En god vana av att hantera och sortera stora mängder information är också en önskvärd egenskap för en anbudsskrivare i utförandet av anbudsarbetet då anbudsskrivaren ofta arbetar med flera anbud samtidigt.

Gå tillbaka till ordlista