Anbudsskribent | Ordlista

Vad gör en anbudsskribent?

Anbudsskribent är en alternativ benämning för yrkesrollen anbudsskrivare. Anbudsskribenten skriver anbud visavi offentlig sektor alternativt privatägda företag.

En anbudsskribents arbetsuppgifter kan vara av olika komplexitet och omfattning. Detta beror på att skribenten, förutom den rent operativa uppgiften att skriva anbud, även kan delta i förberedande arbete inför anbudsgivning, riskbedömningar, priskalkyleringar och liknande moment i anbudsarbetet. En anbudsskribent kan därtill vara ansvarig för projektplanering samt för att upprätta tidsplaner för uppdragsgivarens anbudsgivning.

I de flesta fall avses dock med termen anbudsskribent en yrkesroll med operativt ansvar för anbudskrivning. För de som har ytterligare uppgifter, av mer strategisk art, används ofta benämningen bid manager.

Gå tillbaka till ordlista