Anbudssekretess

Vad är anbudssekretess?

Anbudssekretess innebär att upphandlande myndighet eller enhet inte får röja information om anbudsgivare eller om innehåll i anbud tills dess att tilldelningsbeslut har meddelats.

 

Gå tillbaka till ordlista