Anbudsöppning

Vad är anbudsöppning?

Anbudsöppning i offentliga upphandlingar och konkurrensutsättningar skall uppfylla vissa krav i upphandlingsregelverket. Anbudsöppningen skall genomföras så fort som möjligt efter att anbudstiden löpt ut av minst två samtidigt närvarande personer som också protokollför anbudsöppningen. Anbudsöppningen omfattas också av upphandlingssekretess vilket medför att uppgifter om exempelvis anbudsgivare, innehåll i anbud eller annan information absolut inte får avslöjas.

Gå tillbaka till ordlista