Anbudsmall | Ordlista

Vad är en anbudsmall?

En anbudsmall är ett skriftligt dokument som utgör en mall som kan användas i samband med avlämnande av komplett anbud i en anbudsprocess. Anbudsmallar kan variera i komplexitet men har oftast som gemensam grundval att de är på förhand anpassade för vissa varor eller tjänster som ofta offereras av anbudsgivaren.

Syftet bakom att framarbeta en anbudsmall är att dessa snabbar upp och förenklar anbudsprocesser betydligt. I samband med anbudgivning anpassas innehållet i anbudsmallen för att motsvara det aktuella inköpsbehovet såsom beskrivits i den specifika anbudsförfrågan eller förfrågningsunderlaget (offentlig upphandling). Efter att anbudsmallen har bearbetats utgör den så småningom ett komplett anbud som tillsammans med eventuella bilagor skickas till anbudsmottagaren med förhoppning om dennes accept.

Gå tillbaka till ordlista