Anbudskonsult

Vad gör en anbudskonsult?

Anbudskonsult är en benämning på en yrkesroll där yrkesutövaren arbetar med anbud på strategisk eller operativ nivå. Övergripande målsättning för en anbudskonsult är förstås att lämna bättre anbud för sin uppdragsgivare som leder till fler och förhoppningsvis bättre affärer. Anbudskonsulten kan vara anställd inom privat verksamhet och ingår då i arbetsgivarens organisation för anbudsverksamhet / Bid Management. En anbudskonsult kan också bedriva egen verksamhet och utföra uppdrag för sina kunder, antingen från eget verksamhetsställe men också på plats hos kund.

Anbudskonsult – en mångfacetterad roll

Anbudskonsulter kan som tidigare nämnts arbeta på en strategisk nivå eller på en operativ nivå, ibland utför anbudskonsulten uppgifter på båda nivåerna. Typiska arbetsuppgifter för anbudskonsulter är att förbereda anbudslämning genom att skriva anbud, granska anbud och se till att anbudet lämnas i tid till anbudsmottagaren. Andra uppgifter på en strategisk nivå kan vara att skapa och/eller vidareutveckla en anbudsgivares anbudsverksamhet genom att förbättra dennes processer för anbudsgivning. Även uppgifter som syftar till att effektivisera anbudsarbete ingår ofta i anbudskonsultens arbetsuppgifter. Exempel på denna typ av arbetsuppgifter kan vara att skapa eller förbättra rutiner och riktlinjer för anbudsgivning i stort eller att analysera och mäta resultat inom en anbudsverksamhet.

”Upphandlingskonsult” – en alternativ benämning på anbudskonsult

Ibland används benämningen ”Upphandlingskonsult” för att beteckna en anbudskonsult som arbetar med anbud gentemot offentlig sektor. Begreppet Upphandlingskonsult kan dock också avse en konsult som utför uppdrag vid myndighet och utför offentliga upphandlingar för myndighetens räkning eller bidrar med annat stödjande arbete vid myndighetens upphandlingssektion.

Gå tillbaka till ordlista