Anbudshjälp

Vad är anbudshjälp?

Under begreppet anbudshjälp faller konsulttjänster och datorprogram som syftar till att förbättra anbudsarbetet hos ett anbudsgivande företag. Anbudshjälpen kan vara av en mer strategisk art alternativt av en mer operativ art och kan vara mer eller mindre ingripande i hela säljprocessen.

Vanliga former av anbudshjälp i den operativa aspekten är exempelvis tjänster som erbjuder stöd och hjälp med anbudsskrivning och anbudsgranskning. Anbudshjälp av mer strategisk art påminner mer om affärsutveckling, d.v.s. att effektivisera anbudsarbetet och om möjligt minska de kostnader som är förenade med anbudsverksamheten. Även olika typer av projekt faller in under strategisk anbudshjälp, såsom exempelvis att utveckla  system för kunskaps- och erfarenhetsåtervinning i anbudsarbetet samt olika åtgärder som syftar till att öka konverteringsfrekvensen för anbud.

Som tidigare nämnts kan konkret anbudshjälp också utgöras av olika typer av datorprogram och databaser som underlättar och effektiviserar anbudsarbetet. Att investera i dessa typer av datorstödda lösningar lönar sig ofta snabbt för de företag som sammanställer en lite större mängd anbud med en viss regelbundenhet.

Gå tillbaka till ordlista