Anbudsgivare | Ordlista

Vad är en anbudsgivare?

En anbudsgivare är ett företag som lämnar ett anbud i offentlig upphandling eller annat anbudsförfarande. Hos många företag är det säljorganisationen som hanterar företagets anbudsgivning både mot offentlig sektor och i anbudsförfaranden b2b.

Olika anbudsprocesser och verksamhetsområden ställer olika krav på en anbudsgivares kunskaper och färdigheter. Av dessa anledningar är en anbudsgivare ofta specialiserad på en viss vara eller tjänst samt ett visst verksamhetsområde.

Gå tillbaka till ordlista