Anbudsgenomgång | Ordlista

Vad är en anbudsgenomgång?

En anbudsgenomgång är en genomläsning, granskning eller presentation  av ett anbud inför avlämnande av anbudet ifråga. Syftet med anbudsgenomgången är att kvalitetsgranska anbudets innehåll så att det uppfyller dels efterfrågade formaliakrav men även de krav som ställts på själva varan eller tjänsten i anbudsförfrågan. Redan vid tidsplaneringen av anbudsgivningen bör en proaktiv anbudsgivare avsätta tillräckligt med tid för en noggrann anbudsgenomgång då genomgången är ett viktigt moment i anbudsprocessen.

En anbudsgenomgång genomförs också för att säkerställa att de priser som anbudsgivaren lämnat stämmer överens med verkliga förhållanden, d.v.s. att priserna är korrekt beräknade och att anbudet i övrigt stämmer överens med anbudsgivarens avsikt och målsättning.

Gå tillbaka till ordlista