Anbudsgaranti

Vad är en anbudsgaranti?

En anbudsgaranti innebär att en beställare kräver ett åtagande (garanti) av en utförare att den sistnämnde skall kunna utföra en prestation i den sistnämndes anbud. Anbudsgarantier används framförallt i samband med entreprenader av större värde. Som ett alternativ till anbudsgaranti används ibland en bankgaranti. En anbudsgaranti börjar gälla redan på anbudsstadiet och gäller tom att anbudet antages eller förkastas.

Gå tillbaka till ordlista