Anbudsförfrågan | Ordlista

Vad är en anbudsförfrågan? 

En anbudsförfrågan (offertförfrågan) är en muntlig eller skriftlig förfrågan riktad till anbudsgivare innehållande ett önskemål om att anbudsgivare skall lämna anbud. Anbudsförfrågan innehåller de krav på leverantören samt varan eller tjänsten som frågeställaren anser vara viktiga för att anbudet skall motsvara frågeställarens behov. Hur man skriver en konkret anbudsförfrågan, dess utformning och innehåll i varierar beroende på inom vilken bransch som denna lämnas, vilken typ av vara eller tjänst som efterfrågas samt om anbudsmottagaren är ett företag eller myndighet.

Mer komplexa eller omfattande anbudsförfrågningar är ofta skriftliga och innehåller ofta en noggrann beskrivning av vad som efterfrågas tillsammans med övrig relevant information kring anbudsobjektet. I samband med offentlig upphandling eller förnyade konkurrensutsättningar är en anbudsförfrågan präglad av krav på viss formalia som följer av upphandlingsregelverket. Upphandlingsregelverket ställer bland annat krav på anbudets form och på vilket sätt det skall lämnas.

Gå tillbaka till ordlista