Anbudsbegäran | Ordlista

En anbudsbegäran är en muntlig eller skriftlig begäran om att ett eller flera leverantörer skall lämna anbud enligt vissa på förhand bestämda villkor. En anbudsbegäran innehåller ofta uppdragsbeskrivning eller produktbeskrivning samt övriga leverabler samt information om innan vilken tid och på vilket sätt som anbudsgivaren skall inkomma med anbud.

Gå tillbaka till ordlista