Anbudsansvarig | Ordlista

Vad gör en anbudsansvarig?

Anbudsansvarig är en yrkesroll som innefattar det övergripande ansvaret för anbudsarbetet hos ett anbudsgivande företag. En alternativ benämning på anbudsansvarig är Bid Manager. Den anbudsansvariga arbetar ofta med både operativa och strategiska uppgifter. Den anbudsansvarige kan exempelvis ur operativ synvinkel skriva anbud, granska och kvalitetssäkra anbud, bevaka lämnat anbud. Ur en mer strategisk synvinkel kan den anbudsansvarige ha uppgifterna att utveckla anbudsverksamheten och fungera som projektledare i samband med anbudsgivning.

Gå tillbaka till ordlista