A- tjänst

Vad är en A- tjänst?

A-tjänst i offentlig upphandling är en term som avser en kategori av tjänster där EU:s upphandlingsdirektiv skall tillämpas. LOU och LUF skall tillämpas vid upphandling av A-tjänst i de fall där kontraktsvärdet överstiger tröskelvärdet. A- tjänster definieras i bilaga till LOU och LUF.

Gå tillbaka till ordlista