Ordlista

I ordlistan nedanför hittar du förklaringar till vanligt förekommande termer och begrepp inom vårt verksamhetsområde.

Saknar du någon term i ordlistan? Skicka ditt förslag på term som kan läggas till.


Har du frågor om anbud, offentlig upphandling eller avtalsrätt? Vi svarar på dina frågor utan kostnad.

Läs mer här: Fråga en anbudskonsult


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

A

Accept

Acceptfrist

Anbud

Anbudsansvarig

Anbudsförfarande

Anbudsförfrågan

Anbudsgaranti

Anbudsgenomgång

Anbudsgivare

Anbudshjälp

Anbudskonsult

Anbudsmall

Anbudssekretess

Anbudsspecialist

Anbudsskribent

Anbudsskrivare

Anbudsstrategi

Anbudsstöd

Anbudssumma

Anbudstid

Anbudstjänster (tjänster för anbudsgivare)

Anbudsunderlag

Anbudsöppning

A- tjänst

Avrop

Avropsberättigad

Avropsform

Avropsförfrågan

Avropssvar

Avstegsanmälan från ramavtal

Avtal

Avtalsspärr

B

Bid Management (anbudshantering)

Bid Manager

Blandade kontrakt

B- tjänst

Bör-krav

C

CPV -kod

D

Direktupphandling

Diskvalificering

E

e- Anbud

Efterannonsering

E-handel

Ekonomiskt mest fördelaktigt

Elektroniskt anbud

Entreprenadavtal

E-upphandling

F

Fast rangordning

FFU

Formella krav på anbud

Frågor och svar i offentlig upphandling

Förfrågningsunderlag

Förhandlat förfarande

Förlängd avtalsspärr

Förlängningsoption

Förnyad konkurrensutsättning

Förstudie

Förtydligande av anbud i offentlig upphandling

G

Gemensamt anbud

H

I

Icke-diskrimineringsprincipen

Inköpscentral

J

Jäv

K

Kapacitet

Kommersiella villkor

Komplettering av anbud i offentlig upphandling

Konsultjäv

Kontraktsvärde

Kravspecifikation

Kvalificering

Kvalitetsledningssystem

L

Likabehandlingsprincipen

LOU

LUF

Lägsta pris

Löftesprincipen

M

Muntligt anbud

N

O

Offentlig upphandling

Offentlig upphandlare

Offentliga inköp

Offert

Option

Oren accept

P

Pacta sunt servanda

Proportionalitetsprincipen

Q

R

Ramavtal

Ramavtalsleverantör

Ramavtalspart

RFI (Request for Information)

Request for Quote (RFQ)

S

Sanningsförsäkran

Sen accept

Sista anbudsdag

Ska-krav

Statlig inköpssamordning

Strategisk upphandlare

T

TED (Tenders Electronic Daily)

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsgrund

Transparensprincipen

U

Underleverantör

Upphandlande enhet

Upphandlande myndighet

Upphandlare

Upphandling (se även offentlig upphandling)

Upphandlingsdokument

Upphandlingsförfarande

Upphandlingjuridik

Upphandlingsjurist

Upphandlingskonsult

Upphandlingskontrakt

Upphandlingsprinciper

Upphandlingsskadeavgift

Upphandlingsskyldighet

Utvärdering av anbud

Utvärderingsprotokoll

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Ömsesidigt erkännande

Öppet förfarande

Öppningsprotokoll

Överprövning av upphandling