Skriv anbud med tilldelningsgrund i åtanke

De tilldelningsgrunder varpå kontrakt inom offentlig upphandling tilldelas är antingen lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt. När tilldelningsgrunden lägsta pris används tilldelas kontrakt till den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav och har det lägsta priset. Ekonomiskt mest fördelaktigt innebär att kontrakt tilldelas till den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav och som får den högsta poängen efter utvärdering av flera olika kriterier varav pris kan vara en av dem. Anbudsgivaren bör ha aktuell tilldelningsgrund i åtanke under hela tiden denne arbetar med sin anbud för att kunna hålla fokus på själva förutsättningarna för upphandlingsobjektet vare sig det rör sig om varor eller tjänster.