Anbud är offentliga handlingar

För den leverantör som vill utveckla sin verksamhet avseende att lämna anbud i offentliga upphandlingar gäller det att deltaga i många upphandlingsprocesser. Det är i samband därmed en god idé att ha för vana att begära ut lämnande anbud då aktuella upphandlingsprocesser avslutas genom att kontrakt tilldelas och avtal undertecknas. Anbud och även förfrågningsunderlag kan analyseras och ge värdefull information inför kommande anbudsgivningar.

Anbud är, efter tilldelning av kontrakt, så kallade allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst, utan att man behöver ange skäl och mot en liten expeditionsavgift. De begärda anbuden bör studeras och sedan arkiveras. Genom en regelbunden analys av andra anbud, inte minst vinnarens, kan man föra viktig statistik kring exempelvis priser och annan information. Informationen i anbuden kan komma att få betydelse vid kommande offentliga upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar.

Den proaktiva anbudsgivaren kan också begära ut tidigare förfrågningsunderlag inklusive bilagor från upphandlande myndigheter och enheter. Ett studium av tidigare förfrågningsunderlag kan ge viktiga tips och ledtrådar om kommande upphandlingar. Upphandlande myndigheter och enheter använder nämligen ofta liknande förfrågningsunderlag (inklusive dess krav) vid genomförandet av nya upphandlingar när befintligt kontrakt löper ut.

Läs mer: