Förberedelser inför deltagande i anbudsprocess

Vikten av att vara väl förberedd

Inför deltagande i anbudsprocesser finns det en rad åtgärder som en proaktiv anbudsgivare kan vidta för att förbättra sina möjligheter att lämna ett vinnande anbud. De åtgärder som avses har fokus på att på olika sätt på förhand förbereda anbudsarbetet vilket sparar tid och resurser i samband med deltagande i konkreta anbudsprocesser. Desto mer förberedd en anbudsgivare är inför varje anbudsskrivning desto högre konkurrenskraft för varje anbud.

Även skapande av rutiner och riktlinjer för anbudsgivning och att optimera anbudsprocessen är av stor vikt. Genom rutiner och riktlinjer effektiviseras det konkreta anbudsarbetet ytterligare. Rutiner och riktlinjer skapar en bättre och mer lättarbetad anbudsprocess vilket kommer verksamheten tillgodo och samtidigt minskas beroendet av enskilda personer som är involverade i anbudsarbetet.


Proaktiva anbudsgivare skriver bättre anbud, sparar tid och minskar sina anbudskostnader.


Som en positiv bieffekt av att genomföra noggranna förberedelser avseende anbudsarbetet skapas också förbättrad effektivitet vilket i slutändan leder till kostnadsbesparingar genom minskade transaktionskostnader per anbud. Att vara väl förberedd leder alltså som just beskrivits till konkurrensfördelar vilket i slutändan leder till bättre anbud och därmed en chans att vinna fler affärskontrakt.

Det finns en mängd förberedande åtgärder av olika slag som anbudsgivare kan vidta. Dessa åtgärder kan avse det strategiska eller rent operativa anbudsarbetet eller både och, nedan återfinns information om några av dessa förberedande åtgärder.

Läs mer:

Företagsdokumentation / Anbud är offentliga handlingar / Tidsplaner och projektgrupper