För anbudsgivare

Framgångsrika anbudsgivare är väl förberedda

Anbudsgivare har många frågor av varierande svårighetsgrad att ta ställning till i samband med att de skrider till verket med att skriva anbud i offentliga upphandling, förnyade konkurrensutsättningar eller i samband med att de förbereder anbud mot andra företag. Frågorna spänner över ett brett område inom säljprocessen, alltifrån frågor kring avgörande av vilken anbudsprocess som är lämplig för anbudsgivaren att deltaga i till upprättande och inlämnande av anbud samt efterföljande avtalsrelaterade frågeställningar vid  framgångsrik anbudsgivning.

Konkurrensen mellan anbudsgivare är hård inom de flesta branscher, många anbudsgivare tävlar om att vinna samma eftertraktade kontrakt. Ju mer kunskap en anbudsgivare besitter och ju mer information som denne har tillgång till avseende offentlig upphandling, anbudsprocesser och avtalsrätt desto större är anbudsgivarens förutsättningar att ”träffa rätt” i sitt arbete.

För att ”träffa rätt” med anbudsarbetet på lite längre sikt krävs det att man deltar i många anbudsprocesser och skriver många anbud. Övning ger färdighet sägs det och detsamma gäller för den anbudsgivare som vill vinna fler affärer genom att öka sin konverteringsfrekvens för lämnade anbud.

Att organisera sin anbudsverksamhet

Ett framgångsrikt anbudsarbete kräver ett proaktivt förhållningssätt, noggranna förberedelser och ett utvecklingsorienterat arbetssätt kombinerat med en förmåga att ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som kommer anbudsgivaren tillgodo i anbudsarbetet. Anbudsgivare som eftersträvar en långsiktigt hållbar och framgångsrik utveckling av anbudsverksamheten bör ur effektivitetssynpunkt överväga om de vill skapa en intern organisation för sin anbudsverksamhet i egen regi eller om de vill anlita externa resurser i form av anbudskonsulter för professionell Bid Management. Oavsett den valda lösningen bör anbudsgivare bedriva sin anbudsverksamhet i en strukturerad och väl organiserad form för att få ut det mesta möjliga av sitt arbete.

Läsvärt för anbudsgivare

Nedan har vi samlat information om en rad ämnen som kan vara intressant för anbudsgivare i samband med deltagande i offentlig upphandling eller vid anbudslämning mot företag. Informationen täcker de flesta moment i anbudsarbetet, från förberedelser inför anbudsgivning och upprättande av anbud till det efterarbete och analys som bör genomföras efter varje anbudslämning. Vi har även sammanställt en ordlista innehållande frekvent förekommande ord inom anbudsarbete samt diverse läsvärda artiklar och nyheter.

Läs mer: Förberedelser inför deltagande i anbudsprocess / Om anbud / Yrkesroller inom anbudsarbete / Öka konverteringsfrekvensen för anbud