Tips för anbudsgivare i offentlig upphandling

Att skriva anbud i offentlig upphandling kräver en hel del förberedelser och kan vara ett tidskrävande arbete. När man som leverantör har hittat en offentlig upphandling och vill skriva anbud bör man därför snarast skrida till verket med sitt anbudsarbete – det gäller att vara proaktiv och se till att den tid som kommer att behövas finns tillgänglig.

Det finns centrala moment i anbudsprocessen inom offentlig upphandling som kräver extra uppmärksamhet och noggrannhet för att anbudsarbetet skall ha goda möjligheter att bli framgångsrikt. Vi har samlat ihop en del av dessa punkter för att intresserade skall kunna ta del av dessa samt ger några tips för den leverantör som önskar skriva anbud i offentlig upphandling.

Läs tips om att skriva anbud i offentlig upphandling