Vill du veta mer om Anbudsspecialistens tjänster?

Vill du veta mer om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda anbudsgivare i offentlig upphandling samt i andra anbudsprocesser?

Anbudsspecialisten erbjuder skräddarsydda tjänster som passar de flesta typer av anbudsgivare och de flesta typer av anbudsprocesser, oavsett om anbudsobjektet avser varor eller tjänster.

Låt oss ta hand om företagets anbudsarbete i sin helhet eller i de delar som just du önskar förbättra.

Kontakta oss