Granskning av anbud i offentlig upphandling

Granskning av anbud i offentlig upphandling är en tjänst som bland annat innefattar en kvalitetsgranskning av struktur samt textinnehåll i anbud i samband med offentlig upphandling. Våra anbudskonsulter granskar bl.a. om det framgår av anbudet att ert företag uppfyller både kvalificeringskrav samt övriga krav på varan eller tjänsten som ställts i aktuellt förfrågningsunderlag.

Spara tid och energi som istället kan läggas på vad ert företag gör bäst- att leverera företagets varor eller tjänster- låt våra anbudskonsulter granska anbudet innan inlämning.

Läs mer om anbudsgranskning