Behov av hjälp med anbudsskrivning i offentlig upphandling?

När tiden inte räcker till 

Att hitta den tid och de resurser som krävs för anbudsskrivning i offentlig upphandling kan vara besvärligt. De flesta företagare är av naturliga orsaker fokuserade på att bedriva sin kärnverksamhet. Anbudsgivare kan därför vara i behov av extern hjälp med anbudsarbetet i samband med anbudsgivning i offentlig upphandling.

Våra anbudskonsulter erbjuder stöd och hjälp i samtliga delar av anbudsprocessen inom offentlig upphandling. Vi skriver anbud, granskar anbud samt erbjuder andra tjänster som syftar till att effektivisera och förbättra anbudsarbetet. Våra tjänster frigör tid och resurser så att du som företagare kan göra det som just du gör bäst, att driva ditt företag i den dagliga verksamheten.

Antingen tar vi hand om anbudsarbetet som helhet eller så hjälper vi till med utvalda delar utifrån det aktuella behovet. Ramarna för samarbetet fastställs alltid utefter kundens önskemål och behov.

Läs mer eller hör gärna av dig till oss för mer information.

Läs mer: Anbudsskrivning / Anbudsgranskning